Délvidék Kiemelt 

Pásztor István elárulta Aracsot – Magyartalanítanák a pusztatemplomot

A VMSZ és Pásztor István asszisztálásával hamisítják meg a történelmet és teszik szerb emlékhellyé szakrális vallási emlékhelyünket, a délvidéki magyarság legismertebb jelképét.

Slovo ljubve címmel a Törökbecse melletti aracsi pusztatemplomnál díszülés keretében ünnepelték meg Lazarevics István (Stefan Lazarević) és Brankovics György (Đurađ Branković) szerb despotákat, akik Zsigmond király kegyéből és a neki fogadott hűségből földeket kaptak a magyar királyság területén. Ám az ünnepségen már történelemhamisító módon a keresztény apátság uraiként nevezték meg őket, és kijelentették, hogy az ő idejükhöz kapcsolódik Aracs aranykora. Teljesen kihagyva a pusztatemplom magyar vonatkozását, Szent István templomalapítását, vagy épp Erzsébet királyné szerepét a jelenlegi templom felépítésében.

A rendezvényen azt ünnepelték meg, hogy 640 éve született Lazarevics István Kruševácon, 640 éve született Brankovics György Prištinában, és hogy 590 éve halt meg Lazarevics Mladenovac közelében… Igen, egyik sem Aracs szomszédságában található.

A rendezvény főszervezője a Bánáti Kulturális Központ elnöke, Radovan Vlahović az RTV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy léteznek olyan legendák, miszerint Cirill és Metód is megszállt Aracson Morvaországba menet. A mocsaras vidéken Szent Metód elkapta a maláriát, és Aracson lábadozott ki a betegségből. A történetben azonban sántít, hogy Metód még 885-körül meghalt, az aracsi pusztatemplom elődjét viszont csak Szent István hatalmának megszilárdítása után a XI. században építették.

A rendezvény főszervezője ezután a kumáni nagyanyját is megemlíti történeti forrásként, aki gyermekkorában sokat emlegette Angyelinát, Brankovics György szentéletű feleségét, kinek tiszteletének hagyománya úgy is megmaradt, hogy a török uralom idején közel kétszáz évig szinte teljesen elnéptelenedett a táj. Nagyjából innen is érezhető, hogy milyen komoly történelmi alapokra helyezik az Aracs kisajátítására tett erőszakos kísérletet.

Pásztor István és Radovan Vlahović

Idén lesz 19. éve annak, hogy a pusztatemplomban minden évben misét szervez az Aracs Hagyományápoló Társaság, amelyre évről-évre egyre nagyobb tömegekben érkeznek a katolikus hívek. A szervezet elnöke Vajda János, (aki maga is a VMSZ tagja – a szerk) A „Mese-titkú” Aracsi Pusztatemplom című könyvében is arról ír, hogy vannak olyan törekvések, amelyek a szerb despoták által kisajátítanák Aracsot. Ám, mint rámutat, téves, sőt történelemhamisító az az állítás, hogy az aracsi templom a történelem folyamán tulajdona lehetett volna Lazarevics Istvánnak vagy Brankovics Györgynek, Birinyi Pálnak.

Aracs nem lehetett a pravoszláv urak fennhatósága alatt, hiszen apátsági templom volt. A magyar királyhoz való hűségükért valóban szereztek falvakat Magyarország területén, így például Aracs település is ilyen volt, amely azonban nem azonos a mai pusztatemplommal.

Történelmi kitekintő

Mint tudjuk, Lazarevics István  elismerte a korona fennhatóságát, és hűségéért Zsigmond magyar király a szerb despotának adta többek között Nagybányát, Munkácsot, Szatmárnémetit vagy Debrecent is, ám ezeket a településeket sem a szerb történelem melegágyainak tekintjük, és valóban épp annyi közük van hozzá, mint az aracsi pusztatemplomnak is. Később utódja unokaöccse, Brankovics György lett, aki azért, hogy a magyar király őt fogadja el a szerb trón jogos örökösének, lemondott Nándorfehérvár és Galambóc váráról a magyar uralkodók javára. Miután pedig a törökök elfoglalták Szerbiát, Magyarországra menekülhetett. Majd később, amikor hűtlenségbe esett, 1441-ben elvették tőle a magyarországi birtokait, majd csak a királytól kapott kegyelem után kapta vissza azokat. Hunyadi Jánosnak a törökellenes hadjárata során sikerült Brankovics számára visszafoglalni Szerbia nagy részét, amit az 1444-ben kötött magyar-török béke is visszajuttatott a szerb uralkodónak. Ennek fejében Brankovics Hunyadinak adományozta magyarországi birtokait. Mivel Brankovics a szultántól kapta vissza várainak nagy részét, így elárulta a magyarokat, és nem volt hajlandó részt venni Hunyadi oldalán a hadjáratban. Sőt, amikor 1448-ban a magyar kormányzó, Hunyadi Rigómezőnél vereséget szenvedett, hazafele jövet Brankovics elfogta. Szorított helyzetében Hunyadit arra kényszerítette zsarolással, hogy többek között magyarországi birtokait is visszaszolgáltassa neki. Ezt az időszakot nevezték Aracs aranykorának a megemlékezésen.

“Aracs szerb, jobban mondva szláv és szerb, valamint magyar emlékhely.”

– mondta a helyszínen Nebojša Kuzmanović, tartományi titkárhelyettes.

Ez persze már nem az első eset, amikor Aracsból szláv templomot csinálnának, hiszen az egyik legelismertebb délvidéki magyar régész, a törökbecsei származású Nagy Sándor is hasonlókról számolt be. Nagy Sándor tagja, és egyik vezetője volt azoknak a kutatócsoportoknak, amelyek az 1946-os, illetve az 1970-es években hosszabb ásatásokat és feltárásokat végeztek a templom területén és annak környékén.

Nagy Sándor az ásatásokról és azok eredményeiről évtizedekkel később nyugdíjas korában mesélt Matuska Mártonnak a Magyar Szó akkori újságírójának, akinek azt is elmondta, hogy

az 1970-es években kifejezett utasítást kaptak a régészek arra, hogy találjanak tárgyi bizonyítékot a lelőhely ószláv jellegének bizonyítására. „Hát én sok mindent találtam, de ószláv templomra vonatkozó bizonyítékot egyet sem.” – mondta Nagy Sándor. 

Letagadott nyíltszíni árulás

Az viszont először történt meg, hogy az aracsi pusztatemplom szerb történelembe való átrablásában magyar emberek, vezető politikusok is asszisztáljanak.

Ez az, amit most megtett a Vajdasági Magyar Szövetség azzal, hogy az ünnepségen megjelent többek között Pásztor István, a VMSZ elnöke, de jelen volt Ilija László, a párt törökbecsei községi elnöke, Báló Tibor, a törökbecsei helyi szervezet elnöke és Molnár Viktor a párt Óbecse községi elnöke is.

Pásztor István maga is érezte, hogy közvetlen nemzetárulást követ el és magyarellenes történelemhamisítást legitimál jelenlétével, ezért ki is emelte, hogy ez nem így van:  „Abban az időben magyarok és szerbek egy oldalon álltak. Azt gondolom, azzal, hogy itt voltam, nemhogy elárultam Aracsot, hanem megerősítettem, annál is inkább, mert meggyőződésem, hogy a történelmet nem lehet fölülírni, nem lehet átírni, meghamisítani, a történelmet objektíven kell nézni, azzal szembesülni kell.”

A megemlékezéshez való asszisztálás a VMSZ számára azért is ironikus, mivel a színpadot nem messze emelték fel onnan, ahol korábban a VMSZ által állíttatott harangláb állt, ahol az emlékmisék alkalmával egy, a VMSZ pártlogójával díszített harangot kongattak meg, a VMSZ által szervezett buszokon a helyszínre érkezett magyar híveknek. A szentkoronánkon látható ferde keresztre emlékeztető haranglábat azonban tájidegenségre hivatkozva elbontották, a helyszínen található kopjafákkal együtt, és az máig nem került vissza.

Szimbolikus hát, hogy a szintén Délvidékhez köthető déli harangszó eltiport emlékhelyénél és Isten házának a kapujában, a délvidéki magyarság szakrális és vallási helyszínén árulta el a délvidéki magyarság politikai vezetője a magyar történelmet, és hagyott helyet annak, hogy mások tegyék rá a mancsukat arra, ami mindig a miénk volt, és amely mindörökké az is marad!

Hasonló hírek

 • Alcatraz

  Ezért is vannak letiltva a megjegyzések a youtube-on (Radio Televizija Vojvodine).Nehogy kitudódjon hogy az egész rezsim és szerb média egy nagy hazugság,a parlamenti majmokkal együtt.

 • Andrássy Attila

  Ideje lenne már elaltatni ezt a VMSZ-es spiclikutyát.

 • Miklos Sipos

  Ó, hogy baszódjon meg mindegyik, átkozottak legyenek az ivadékaik amíg a föld forog!

 • József És Gabriella Csóka

  PÁSZTOR ÚR VAN AKI A TUDÁSÁVAL KITARTÓ MUNKÁJÁVAL ÉRI EL CÉLJAIT AZ ÉLETBE ÖN EZT SEGGNYALÁSSAL TESZI

 • invisibilia

  Hol vagytok, köz-egyházi vezetők?!
  Így véditek a nyájat, akikből éltek?!
  Azt gondoljátok, majd az állam eltart titeket?!
  Üres templomokban meg sírtok, hogy milyen volt a kommunizmus?!

  Jer 25,34 – Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje, és elhullotok, noha drága edények vagytok.

  Ez 34,2 – Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?

 • Andrew

  Úgy látszik, hogy Pásztor úrnak és fiának egyaránt, mivel nem esik messze az alma a fájától, már az is felesleges kiadás, hogy egyáltalán végzést adnak ki a közhivatalok. Ugyanis elég lenne, ha csak a befizető csekket küldenék ki mindenkinek, hiszen a végzéseken úgyis minden kivetett adór, járadék, illeték kapcsán már nincs fellebezési lehetőség. Fizetési parancs, az van, hogy az adóköteles azonnal fizessen és, ha úgy tartja, hogy nem lenne kötelessége, akkor perelje az államot, természetesen újabb illeték fizetése mellett. Mert ugye ma már bárki, ha akarja tudni a fizetendő kötelességének alapját, azt megnézheti akár a saját nyelvén az adóügyosztály honlapján. Hiszen úgyis minden végzésen ugyanazt írja, csak az összegek váltakozóak. Tisztelt Pásztor Úr tegyen már lépéseket arra, hogy maximálisan takarékoskodjanak, mert ugye a takarékoskodás nyomán mindent le lehet egyszerűsíteni. Még az ügyfelekkel való anyanyelvén való fogadást is, hiszen, ha lennének magyar nyelvű honlapok is, akkor még az adókivető referensek bérét is ki lehetne takarékoskodni. Sőt mehetnék tovább is? Féllek, hogy a képviselőkből is nagyon sokan vannak. Azokból is le lehetne faragni. Elég lenne annyi képviselő, ahány frakcióelnöki poszt van. Hiszen minek annyi képviselő, ha úgyis csak azt mondhatják ami az uralkodó párt érdeke és politikája. Gúny van itt már űzve mindenből és mindenkiből, akinek véleménye ellenkezik az előterjesztéssel. Végtelenül pimasz dolog volt, hogy annak idején amikor elkezdődött a nyugdíjakkal való mesterkedés és a nyugdíjakat is adóztatni akarták, majd kiötlötték a torvényt amelyben ideiglenesen csökkentették a nyugdijakat azon nyugdíjasoknak, akiknek a nyugdíja meghaladja a 25000 vagyis a 40000 dinár összeget. Tették mindezt az nélkül, hogy végzéseket adtak ki. Lám, lám abban is már takarékoskodtak. De hogy is adtak volna ki új végzéseket, hiszen akkor megnyíltak volna a fellebbezési lehetőségek, talán még valaki bírósághoz is fordult volna jogai védelmében. Hát igen, máris gyakorolják ezt önök nagyon jó hatékonysággal, ez sem lenne az első eset. A nyugdíj, drága uram ugyanaz mint minden más megvásárolt tulajdon, mivel a nyugdíj szerzett jog. A szerzett jogot ép úgy mint a szerzett vagyont elvenni uram ugye igazi néven nevezve egyszerű konfiszkáció. Az igazságtalansággal (mert arra is volt törvény) már régen le kellett volna számolni az államnak és kártalanítani a károsultakat. Így lesz ez a törvénnyel csökkentett nyugdíjakkal is. Nemrég vesztett az állam a katonatisztek nyugdíjainak a csökkentése miatt, amelyeket aztán vissza kellett adni. Azoknak vissza, a polgári nyugdíjasoknak meg elvenni. Egykor a 40-es évek második felében még a konfiszkációra is adtak ki végzéseket, ma már erre a nyugdíjak konfiszkálására nem jár. Ha az államnak nincs elég pénze, akkor esetleg illett volna a nyugdíjasoknak kötvényeket kiadni annak összegében amennyivel csökkentették a nyugdíjakat. Ugye őn is tudja és a fia is tudja, hogy ha valamit vásárolunk, annak adásvételi ára van. A nyugdíjért mindenki megfelelő járulékok fizetésével a személyi jövedelmére árat fizetett. Tehát a nyugdíj egy szigorú matematikai számítások alapján egy bizonyos áron megvett jog. Ahogyan nem illik utólag a kötelmi törvény alapján változtatni ezt az adásvételi árat, úgy a megszerzett nyugdíj összegét sem lehet egyoldalúan úgy találomra csökkenteni elkobzással. Mert önök hoztak olyan törvényt amellyel egyszerűen egy tollvonással elkoboztak valamit ami nem jár önöknek. Mi még azt is megértjük, hogy az ország nehéz, súlyos helyzetben van, de ez a helyzet nem hatalmazhatja fel önöket mint képviselőket, hogy egyoldalúan egy törvény meghozatalával változtassanak. Olyan ez mintha visszamenőleg elkezdenék követelni a 20% ÁFA helyett mondjuk az utóbbi 10 évre 25%-ban megállapítva. Önök ezt tették a nyugdíjakkal miközben a nyugdíjak reálértéke már régen alatta van minden reális értékveszteségnek.