Délvidék 

A horvátországi reformátusok püspökévé választották Szenn Pétert

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Szenn Péter református lelkészt választotta meg a horvátországi református egyház püspökének a drávaszögi Laskón szombaton.

A zsinati ülésen leadott 33 érvényes szavazatból 19 szólt Szenn Péter kinevezése mellett. Az új egyházi vezető Csáti Szabó Lajos püspököt váltja tisztségében.

Az új püspök 1975. augusztus 8-án született. Sárospatakon és Eszéken (Osijek) végzett teológiát, és a kelet-szlavóniai Haraszti település (Hrastin) református lelkésze. Házas, felesége szintén református lelkész, öt gyermeket nevelnek együtt. 

Az 1991-ben kirobbant délszláv háború szétszórta a délvidéki reformátusokat. A háború kitörése után két évvel a horvátországi magyar református közösség társadalmi, történelmi és politikai okokból újból szerveződni kezdett. A Horvátországi Református Keresztyén Egyház (HRKE) alakuló zsinata 1993. január 30-án, az Eszék melletti Rétfaluban ült össze. Mivel Horvátország elszakadt Jugoszláviától és kikiáltotta függetlenségét, szükség volt új, független horvátországi keresztyén református egyháztest létrehozása. Első püspöke Lángh Endre vinkovci lelkész lett.

Különböző nézeteltérések miatt néhány éven belül szakadásra került sor. 1999-ben megalakult Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE), amely vezetőjének K. Kettős Jánost választották meg.

A folytonosságot azonban az időközben kálvini jelzővel bővített Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház hirdeti: a horvát kormány biztosítja számára a működési költségeket, 1993-tól a Genfben székelő Református Egyházak Világszövetsége (WARC) tagja, elismerte a Magyarországi Református Egyház is.

Horvátországban a 2011-es népszámláláson 14 048-an vallották magukat magyarnak, és valamivel több mint négyezren reformátusnak, köztük csehek és horvátok is.(mti)

Hasonló hírek

  • Iván Ivanovics

    És a reformátusok közül kétezerötszázan tartoznak a HMRKE kebelébe. A maradék gyülekezetek jogcíme alatt a horvát és a magyar állam 18 papot tart el akik közül nagyon keveseknek van teljes lelkészi képzettsége. Sebaj ha nem papok, ha megvan a politikai akarat az eltartásukra. A HMRKE kebelében csak teljes lelkészi végzettséggel szolgálnak lelkészek állami apanázs és jobbára fizetés nélkül.

    • Iván Ivanovics

      Egyébként ugyen ez a játék megy Szerbiában is.