2017, március 28, kedd
   
Betűméret

Szentesti gondolatok

Natività-di-Gherardo-delle-notti-LL,,Holnap eltöröltetik e földnek bűne, és uralkodni fog rajtunk a világ Megváltója.''

Ez a karácsonyi ünnep igazi öröme és békéje, a bűntől való megszabadulásnak öröme, a megszabadulásnak attól a tehertől, mely alatt sóhajtozott és nyögött az egész régi világ, mely miatt panaszkodik és sír az ókor minden költője és bölcse, mely miatt keseregnek a Plátók és Szofokleszek, mely miatt könnybe borul az egész emberiségnek szeme. A földnek bűne az a teher, az az ősrégi bűn, mely az emberiség ősatyjától átszármazott rá, az a bűnsokaság, melyet az emberiség maga is felhalmozott személyes vétkei által, az a bűnsokaság, mely második vízözönként ellepte a föld minden talpalatnyi részét, az a bűn, melynek neve bele van írva a világtörténet minden korszakába, olvasható a világtörténelem minden lapján.

Mily nagy az emberiség személyes vétke! A külső fény mellett mily borzasztó Rómának, Hellasznak, a Keletnek bűnnyomora! A vízözön előtti emberiségnek és az utána következô nemzedéknek, Szodomának, Izraelnek, Júdának bűne mily mérhetetlenül nagy és súlyos! Nemcsak az egyének vétkeztek, hanem a nemzetek is és az országok, az egész emberi nem. Mily iszonyú súllyal nehezedik rá Ádám nemzedékére személyes vétkének végtelen nagysága és sokasága! (Lásd Bruders, Exerzizienwahrheiten)

Ez a bűn véste bele az ókori ember arcába a meghasonlásnak, a fájdalomnak és a vágynak ama vonásait, melyeket sok antik szobor visszatükröz; ez a bűn vetette rá sötét árnyékát az élet minden örömére és vígságára. Ettől a bűntől szabadította meg a világot az, akinek bölcsője fölött éneklik a holnapi napon: ,,Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek!'' (Lk 2,14) ,,Holnap eltöröltetik e földnek bűne, és uralkodni fog fölöttünk a világ Megváltója.''

Uralkodni fog fölöttünk az ő szelíd uralkodásával, amint a Próféta hirdeti róla: ,,Az Úr lelke van rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szelídeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, megnyitást a bezártaknak, hogy hirdessem az Úr megengesztelődésének esztendejét és Istenünk bosszújának napját, megvigasztaljak minden gyarlót, koronát szerezzek és adjak Sion gyászolóinak a hamu helyett, örömolajat a gyász helyett, a dicsőség palástját a szomorúság lelke helyett.'' (Iz 61,1-3) ,,Jeruzsálem, hamar jön üdvösséged, miért emészted föl magad szomorúságodban, vajon nincs-e tanácsadód mert újból erőt vett rajtad a fájdalom? Megváltalak és megszabadítalak, ne félj! Mint az anya gyermekeit, úgy vigasztallak meg benneteket, mondja az Úr. Idegen nem megy át többé Jeruzsálemen, mert azon a napon édességet harmatoznak a hegyek és a halmok túláradnak tejtől és méztől, mondja az Úr. Minden vétkünket leveszi rólunk és a tenger mélységébe veti összes bűneinket.'' (Ádv. resp.) ,,Szóljatok Jeruzsálemnek szívéhez, mert véget ért istentelensége, bocsánatot nyert gonoszsága. És megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és meglátja minden test az Isten Üdvözítőjét.'' (Áldozási imádság karácsony előestéjén. Vö. Iz 40,2.5; Lk 3,6)

Ezt az Üdvözítőt várja a mai napon az Egyház. Azért imádkozik már ádvent kezdetén: ,,Az Üdvözítőt várjuk, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki megújítja a mi alázatos testünket és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Józanul, igazán és ájtatosan éljünk e világon, várván a boldog reménységet és a nagy Isten dicsőségének eljövetelét.'' (Adv. resp.) Ezt az Üdvözítőt nem várják azok, akiknek szemében nem létezik sem bűn, sem személyes Megváltó, akik megtébolyodott gőgjükben jó és rossz fölött állanak és csak ,,megváltó eszmékről'' szónokolnak. A mi korunk hitetlen embere elvesztette bűnös voltának tudatát, azért nincs is igazi karácsonyi öröme. Az igazi karácsonyi örömnek az alapja a bűntudat. Ezt akarja lelkünkbe belevésni a mai napon az Egyház, amikor újból hangoztatja: ,,Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és holnap látjátok az ő dicsőségét. Holnap eltöröltetik e földnek bűne, és uralkodni fog fölöttünk a világ Megváltója.'' Minél jobban átérzed lelkedben bűnös voltodat, minél nagyobb benned a bizalom és a vágy a Megváltó után, annál teljesebb lesz az örömöd a holnapi napon, amikor a kitartással végzett hosszú ádventi előkészület után ,,az Úr Egyszülöttjének eljövetele által megtisztult lélekkel szolgálhatsz Istennek.'' (Az Egyház imádsága ádvent 2. vasárnapján.)

(Csávossy Elemér SJ: Adventi és karácsonyi elmélkedések. Korda Kiadó, Budapest, 1941)

.

 

Megosztás

Utolsó hozzászólások

  • Tamas Tamas 2017.03.28. - 20:20
    Lehet úgy is szavazni, hogy egyszerre többet bekarikáz a szavazó és így érvénytelen a szavazat, azaz ...

    Bővebben...

     
  • Franz Lutzy Franz Lutzy 2017.03.28. - 10:08
    "azok a tanárok ellen, akik" -- bármennyire hitetlen, köznyelvi magyarsággal (nem provinciálisan) ez ...

    Bővebben...

     
  • Franz Lutzy Franz Lutzy 2017.03.23. - 22:50
    "831 tárgy": ÜGY! Nem árt, ha a TÁRGYalatos TÁRGYvédek is jobban TÁRGYalnak erre, és TÁRGYAfogyottké ...

    Bővebben...

     
  • Franz Lutzy Franz Lutzy 2017.03.23. - 08:42
    Antalfalva, bre! Valami nagyeszű VMSZ-es vezető lehetett, aki szerint "Kovacsica" dukál. Ilyet is ...

    Bővebben...

     
  • Tamas Tamas 2017.03.21. - 02:40
    #6 Csaba Y-m-d H:i Csaba, igen nemes küldetést választottál magadnak viszont az a nagy helyzet, hogy ...

    Bővebben...

Bejelentkezés:

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.

EU Cookie Directive Module Information