Világunk 

Ma van advent második vasárnapja

Advent második vasárnapján a második gyertyát is meggyújtottuk a koszorún, ami a remény szimbóluma.

A katolikus szimbolika szerint a gyertyák egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak: Ádámra és Évára az első – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit); a választott népre a második – akiknek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény); a harmadik majd Szűz Máriára – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya); az utolsó pedig Keresztelő Szent Jánosra, aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet).

Az advent mint liturgikus idő, az Úrnak hármas eljövetelét tartja szem előtt. Az első eljövetel az Úr történeti eljövetele, tehát megtestesülése és születése. Ezért a liturgia elmondja az adventban a megtestesülés történetét az angyali üzenettől az Úr születéséig.

A második az Úr világvégi, azaz eszkatológikus eljövetele, amelyet az advent szintén erősen hangsúlyoz, mert az advent vasárnapjai valamikor az egyházi év végén voltak. Ezért van a régi rítusú misében az  utolsó ítélet evangéliuma advent első vasárnapján, sőt karácsony vigíliáján a könyörgés is erre utal.

A harmadik az Úr kegyelmi eljövetele, amellyel az egyén lelkét veszi birtokába.

Kapcsolódó: Ma van advent első vasárnapja – négy hét van még karácsonyig

Related posts