Egyéb Kiemelt 

Ma Gyümölcsoltó Boldogasszony napja van – az igazi nőnap

Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. A katolikus Egyház Jézus fogantatását (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünnepli e napon.

Kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét.

692-ben említik először, amikor a trullai zsinat helyesnek ítélte nagyböjtben történő ünneplését. Eszerint már hosszú ideje ünnepelhették.

Az ünnepet 150-200 körül a Jakab ősevangélium s az üdvtörténeti elgondolás készítette elő, hogy a világ teremtése, Krisztus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, a kereszthalál napján, március 25-én történt.

A történelmi gondolkodás Jézus születésétől visszaszámlálva határozta meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének dátumát: így lett Urunk születésének hírüladásának ünnepe január 6-tól számolva április 7-e (az örményeknél máig megmaradt), december 25-től számolva március 25-e Rómában, ahol a Santa Maria Maggiore-bazilikában körmenettel ünnepelték. Nyugaton az ünnepet a keletről származott I. Sergius pápa (ur. 687-701) honosította meg Annuntiatio Domini névvel.

Magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni. Az ünnephez fűződő hiedelmek is ezt tükrözik.

A régi magyar néphagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony napján köszöntik a nőket. Ez a nap egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe.

Hasonló bejegyzések