Egyéb Kiemelt 

Ma van virágvasárnap

Virágvasárnap húsvét előtti vasárnap, a római Egyház elnevezése szerint Dominica in ramis palmarum, azaz pálmaágak vasárnapja. Annak az emlékünnepe, hogy e vasárnapon a jeruzsálemi nép Krisztus Urunkat, mint királyt ünnepiesen, pálma- és olajágakkal fogadta.

Virágvasárnap először az Úr Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepe, azután az Úr szenvedésének kezdete.

Az ünnep Jeruzsálemből származik. A VIII. századtól szokásos pálmaszentelés az ú. n. „missa sicca”, szárazmise, azaz olyan szertartás, mely liturgikusan úgy van felépítve, mint a szentmise rítusa. Mint ahogyan a pálmaszentelés Izrael fiainak az egyiptomi rabságból való örvendetes kivonulására emlékeztet minket és ezzel ezen a napon gondolatainkat az Ószövetség jelképes páskájára irányítja, éppúgy a liturgia is ünnepélyes pálmafelvonulással, körmenettel megy annak elébe, aki minket a bűn rabságából megvált.

A virágvasárnapi szertartás az egyházi év legszentebb hetének a nyitánya.

A koronavírus-járvány miatt idén sajnos elmaradnak a nyilvános nagyheti szertartások Délvidéken, de világszerte is.

Hasonló bejegyzések