Délvidék Kiemelt 

Dicsőség a hősöknek!

Május utolsó napján 1917 óta tartjuk a magyar hősök emlékünnepét, amelyen azokra a katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták a hazáért. A világtörténelemben páratlan eset, hogy egy nép messze Ázsia felől Európa felé felkerekedjen és az itt megtelepedett nemzetek között nemcsak új hazát szerezzen, hanem azt minden támadással szemben, immár ezeregyszáz esztendőn át meg is tartsa. Ezt tette meg a magyar. Az alábbiakban közlünk a magyar hadtörténelem csatáiból néhányat kronológiai rendben:

528: Magyer onogur király győzelmes felkelése a kaukázusi őshazában.

839: Magyar portyázók csatája bolgár szövetségben az Al-Dunánál.

862: Győzelmes hadjárat a Dunántúlon.

889: Etelköz elfoglalása.

896-9: A honfoglalás hadjárata.

899: Magyar portyázók legyőzik Berengár lombardiai királyt a Brentánál.

907: Győzelem Pozsonynál a bajorok fölött, a Morva Birodalom megdöntése.

1030: Szent István leveri Konrád német császár seregét.

1051: Zotmund búvár Pozsonynál elsüllyeszti a németek hajóit.

1088: Szent László győzelme a kunokon.

1071: Nándorfehérvár elfoglalása a görögöktől.

1241: A mohi ütközet. Kálmán herceg és a magyar sereg hősi élet-halál harca a roppant tatár túlerővel.

1278: Kun László megsemmisítő győzelme a Morvamezőn a cseh Ottokár fölött. Magyar kard vívta ki Ausztriát Habsburgi Rudolf császár részére.

1347-50: Nagy Lajos nápolyi háborúja.

1443: Hunyadi János a „hosszú“ balkáni hadjáratban elfogta a szultán sógorát.

1444: A várnai csatában I. Ulászló magyar, lengyel és bolgár király hősi halála.

1456: Hunyadi visszafoglalja Nándorfehérvárat. E győzelem örömére rendelte el a pápa örök időkre az egész világon a déli harangszót.

1482: Mátyás király elfoglalja Bécs városát.

1526: Mohácsi csata. II. Lajos király hősi halála.

1547: Luka József pécsi huszár a nürnbergi győztes csatában elfogta a szász királyt.

1552: Az egri nők hősiessége Eger várának diadalmas megvédésében.

1566: Zrínyi Miklós és serege önfeláldozása. Szigetvár eleste.

1579: Báthory István lengyel király magyar csapatok segítségével beveszi Polock és Velikije Luki várát és ezzel elfoglalja Litvániát az orosz cártól.

1595: Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és vezére, Bocskay István Gyurgyevónál leverte Szinán pasa seregét.

1604-5: Bocskay István hajdúival kiveri Magyarországról a császáriakat.

1619-21: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész Bécsig űzi a császári csapatokat s megszerzi az oppelni és ratibori hercegségeket.

1653: II. Rákóczi György elfoglalta Jászvárost (a mai román Jasi) és Moldovát.

1664: Zrínyi Miklós hadvezér és költő győzelmes előnyomulása a Muraközből Eszékig s itt szétrombolta a törökök hadihídját.

1686: Buda várának visszavétele a törököktől.

1703-11: Rákóczi Ferenc kuruc szabadságharca.

1741: Bercsényi László franciaországi magyar huszárhadosztályainak győzelmes harcai Csehországban. Bercsényit 1755-ben Franciaország marsalljává tették meg.

1757: Hadik András altábornagy huszárjaival elfoglalja és megsarcolja Berlint.

1767-68: Benyovszky Móric gróf villámcsatái a lengyel szabadságharcban.

1809: Az asperni csatában, mely Napóleonnak első vesztett csatája volt, a 31-es magyar ezred foglalta el Aspern falut.

1848-49: Szabadságharc.

1860: Türr István tábornok magyar harcosainak döntő sikere az olasz szabadságharcban Calatafimnél és Palermónál.

1861: Zágonyi Károly székely huszárezredes az amerikai polgárháborúban Springfieldnél lovasrohammal elhatározó győzelmet aratott.

1914-18: Első világháború

1941-1945: Második világháború.

1956: Szabadságharc.

(Honvéd zsebnaptár 1944. nyomán. Kiadja a M. Kir. Honvéd Tudósító Osztályparancsnokság. Athenaeum, Budapest, 1943. Digitalizálta és újraközölte: U. Z.)

Hasonló bejegyzések