Egyéb Kiemelt 

Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét ünnepeljük

Szent Péter apostol halász családból származott, maga is halász volt. Megházasodott és Kafarnaumban telepedett le. Az elsők közt csatlakozott Krisztus Urunk tanítványai közé. Az Úr Jézus bizalmasa volt, heves természetű, de az Úr szavára azonnal javított hibáin. Megbízást kapott az egyházfőségre, gyakorolta is ezt kezdettől fogva. Krisztus mennybemenetele után Antiochiába ment, annak 7 évig püspöke volt. Rómában megalapította a püspökséget 42-ben. 67-ben keresztre feszítették a Vatikáni dombon.

Szent Pál apostol Gamaliel rabbi iskolájában igen komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Szenvedélyes, tüzes lélek volt, majd elkeseredett üldözőjévé vált a keresztényeknek. Megtérése után egy ideig Arábiában tartózkodott. Nem ismert fáradságot, szenvedést, ha dolgoznia kellett. Több apostoli útja volt, melyeken sok levelet írt a különböző egyházközségeknek. Többször letartóztatták, Rómába került, végül 67 táján lefejezték az osztiai úton.

Hasonló bejegyzések