Egyéb Kiemelt 

Fájdalmas Szűzanya ünnepe – szeptember 15

Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást, latinul “Transfixio”-t. (Lk 2, 34-35) A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő Anya ábrázolása, igen gyakran ölében a halott Fiával szerepel (Pieta). Az Egyház megemlékezik Mária életének, a vértanúk királynéjának többi szenvedésére is.

Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése előtt is tisztelték. 1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták rendjét (Mária szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tűzték ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. 1304-ben XI. Benedek pápa jóváhagyta a rendet. 1888-ban XIII. Leó pápa a “hét alapítót” szentté avatta és ezt az ünnepet február 11-ére tette.

Az 1423-i kölni zsinat az ünneplést elrendelte ennek az ünnepnek a beiktatását, Húsvét utáni 3. vasárnapjára. XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére. 1814 után VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember harmadik vasárnapjára tette. Most szeptember 15-én ünnepeljük.

Szeptember 15-én a Fájdalmas Szűzanya ünnepén, minden esztendőben a szabadkai hívek a kálvária búcsújára jönnek össze. A szabadkai kálvária templomot és a keresztút állomásait 1877-ben építették. A kápolna és a stációk 1879-ben lettek felszentelve a Fájdalmas Szűzanya napján. A hívek a Szűzanya tiszteletére és az ő segítségét kérve gyűlnek össze e történelmi helyszínen.

Hasonló bejegyzések