Egyéb Kiemelt 

November 19. Magyarhoni Szent Erzsébet

Magyarhoni (Árpád-házi) Szent Erzsébetre, a pékek, a koldusok, az ártatlanul üldözöttek, a feleségek, a fiatal anyák, a ferences harmadrend és a szolgáló szeretet  védőszentjére emlékezünk ünnepén, november 19-én. Délvidéken  három  templom rendelkezik Szent Erzsébet titulussal.

Árpád-házi Szent Erzsébet II. Endre király leánya volt. Négy éves korában Wartburgba vitték és együtt nevelkedett jegyesével, Lajos thüringiai gróffal, akivel aztán a leggyönyörűbb keresztény családi életet élte (egyik leányuk: Boldog Altenburgi Gertrúd). Férjének halála után (1227. kereszteshadjárat) sógora kiűzte várából és sok szenvedés után Marburgban élt haláláig önkéntes szegénységben és szigorú fegyelemben, mint Szent Ferenc harmadrendjének tagja, a felebaráti szeretet meg nem szűnő önfeláldozó gyakorlása közben, mindvégig szenvedések közt és örökös lelki derültségben.

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére a Szabadkai Egyházmegyében az újvidéki (telepi) és a kommunista rezsim által lerombolt palánkai templomot szentelték, illetve a Nagybecskereki Egyházmegyében az ópávai és az erzsébetlaki templomokat.

Hasonló bejegyzések