Délvidék Kiemelt 

Magyarbarát szerb összeesküvés Újvidéken?

100 éve írták a lapok:

Összeesküvés Újvidéken.

A zágrábi Riječ jelentése szerint Újvidéken magyar összeesküvésnek jöttek a nyomára, amelynek jelszava „az ezeréves Magyarország visszaállítása” volt. Az állítólagos összeesküvés vezetői Baratović gyógyszerész és dr. Lerinić orvos voltak, akik mindketten magyarországi szerbek. Az állítólagos összeesküvőket letartóztatták.

A magyar békekötés.

Budapest, jan. 23. A magyar kormányhoz a miniszterelnök címére az ország meg nem szállott területeiről tömegével érkeznek a tiltakozó táviratok, amelyek többé-kevésbé azonos vagy hasonló értelemben tiltakoznak az országnak a békeszerződésben tervezett megcsonkítása ellen s hangos szóval állást foglalnak Magyarország integritása mellett. A lapok természetesen még mindig a békeföltételekkel foglalkoznak, amelyek minél behatóbban vizsgáltatnak, annál keményebbeknek, annál képtelenebbeknek mutatkoznak s amelyeknek célja kiszámítottan az, hogy országunkat ne csak a legkisebb területre csonkítsa, hanem gazdaságilag tönkretegye s minden katonai védelemtől megfossza. A válaszjegyzéken egyébként serényen dolgoznak s remélik, hogy kedvező hatása el nem maradhat.

Szerbek kivonulása Pécsről.

A Budapesti Tudósító jelenti: A szerbek Pécsen és környékén előkészületeket tesznek a terület kiürítésére, de közben folytatják törekvéseiket, hogy jövendő zavargások csiráit vessék el. Pécsett házkutatások és a polgári elemek fegyvereinek elkobzása éjjel-nappal folyamatban van. A sztrájkolók száma folyton emelkedik és a bosevista-agitátorok szabadon űzhetik izgatásukat. A város közönsége a szerbek kivonulása esetén a legnagyobb mértékben veszélyeztetve van.

Háromszáz nyugatmagyarországi község hűséghatározata.

Sopronból jelenti Az Est munkatársa: Sopron, Nyugatmagyarország fővárosa legkétségbeesettebb. Nemcsak a középületeken, hanem minden házon fekete zászló. A kirakatok feketélnek, gyászszallag tiltakozik mindenfelől. A legerősebben sújtott megye és város előkelőségeivel való beszélgetéseiből szűrődik le a mai helyzet tiszta képe. Az egész vidék őszintén belém kapaszkodik. Magyarországi németség csak nálunk látja egzisztenciájának biztosítását. Eddig több mint 300 község hozott hűségi határozatot. Egész Nyugatmagyarországon csak 8 község akadt, amely Ausztriához akar csatlakozni. Sok jel mutat arra, hogy az osztrákok kilépnek az eddigi tartózkodó magatartásukba. Bécsben már erősen dolgozik a Wirtschaft-Centrale West-Ungarns intézménye, amely az átviteli kérdésekkel behatóan foglalkozik. A megszállás kérdésében a legnagyobb bizonytalanság uralkodik. Higgadtan mérlegelve az eshetőségeket, valószínűnek látszik, hogy a békeszerződés aláírásáig nem lesz változás. Az antant még megvárja, hogy aláírjuk-e a békefeltételeket, addig megtartja a statusquot, nem szállja meg Nyugatmagyarországot, ellenben Pécset és a nekünk ígért területeket sem üríttetik ki.

A nemzetiségi kisebbségek kiáltványa.

Budapest, január 23. Az Újság jelenti: A nemzeti kisebbségek holnap délelőtt fel fogják keresni küldöttségileg a Budapesten időző antant missziókat és át fogják nekik adni a világ népeihez intézett kiáltványaikat. A nemzeti kisebbségek vezetői azt tervezik, hogy közvetlen érintkezésbe lépjenek a Párisban működő Legfelsőbb Tanáccsal és már megtették az első lépéseket arra nézve, hogy diplomáciai úton kieszközöljék a Párisba szóló utazási engedélyt.

A tótok Magyarországnál akarnak maradni.

A Nap jelenti Koppenhágából: A varsói tót komité felhívást intézett Európa kormányaihoz, amelyben azt kéri, hogy szabadítsa meg őket a cseh igától. Bizonyítják, hogy a cseh-szlovák állam mai összetételében nem állhat fenn, mert 8 millió cseh lakos ellenében 9 és fél millió az idegen nemzetiség, köztük a tótok, akiket meg sem kérdeztek, vajon Csehországhoz akarnak-e tartozni. A tótok Magyarországnál akarnak maradni, a legteljesebb és a magyar kormány által megígért autonómia mellett.

(Forrás: Délmagyarország, 1920. január 24, 9. évfolyam / 19. szám)

A csehek garázdálkodása.

Zsolnáról menekültek elbeszélése szerint cseh katonák az egyik ottani templomból az Oltáriszentséget kidobták s helyébe Húsz képét helyezték az oltárra. A vallásos tót lakosság elkeseredése a csehek folytonos vallásüldözései miatt már oly erős, hogy csak napok kérdése egy komoly csehellenes tót mozgalom kitörése.

A békekonferencia befejezi működését.

A párisi békekonferencia tagjai elbúcsúztak Clemenceautól. A békekonferencia a napokban tartja utolsó ülését s azután átadja helyét a nagykövetek tanácsának, mely a még hátralévő békeszerződéseket letárgyalja. A nagykövetek tanácsa mindenkor az érdekelt nagyhatalmak miniszterelnökeinek meghallgatása után fog határozni.

(Forrás: Egri Népújság , 1920. január 24 / 19. szám)

Hasonló bejegyzések