Délvidék Kiemelt 

Szerb-román viszály Bánát körül

100 éve írták a lapok:

Szerb-román viszály.

Most még csak az újságok hasábjain verekednek éhes rablóink, de az a sok kisebb csetepaté, ami a két ország csapatai között gyakorta előfordul, hamarosan lángra lobbantja a hamu alatt lévő parazsat. A Bánátban különösen sehogy se tudnak megférni egymással, mert az elrablott Kánaánt mindegyik csak a magáénak akarja. Irigyek egymásra. Bármennyit tanácskozzanak is a diplomatáik, a hézagokat eltüntetni nem tudják. Az általuk megszállott magyar terület, számukra csak tűzfészek.

A kormányzó hatásköre.

A kormányzói hatalom hatásköréről szóló javaslatot ismét módosítják és pedig abban az irányban, hogy a kormányzó a nemzetgyűlést egy idő múlva fel is oszlathatja.

A pártok megegyeztek az államfő hatásköréről szóló javaslatban.

Huszár Károly elnöklésével tartott pártközi értekezleten hosszabb vita után egyhangú megállapodás jött létre az alkotmány helyreállításáról szóló javaslat tekintetében. Az értekezlet alatt sürgöny érkezett Apponyitól, amelyben köszönő szavak kíséretében a házelnökséget elhárítja magától. A házelnökségre tehát Rakovszky Istvánt jelölték. Alelnöknek Bottlik József kisgazdapártit és Simonyi Semadám Sándor nemz. egyes. pártit, háznagynak, Lukovich Aladár kisgazdapártit, jegyzőknek Frühwirth Mátyás drt. Haller József, Kontra Aladár nemz. egyes. pártiakat, a kisgazdák közül Pethes Lászlót, Rabóky Jenőt, Káló Sándort, demokraták közül Bródy Ernőt jelölték.

Bomlik a kisgazdapárt.

Pallavicini György őrgróf kilépett a kisgazdapártból, amit azzal okolt meg, hogy a pártban nem látja eléggé biztosítottnak a keresztény és nemzeti eszmét és másrészt egyes terrorisztikus erők (Nagyatádiék) magukhoz ragadták a hatalmat. És ha a párt továbbra is megtűr ilyen politikát, valószínű, hogy többen is fogják követni a példát, így első sorban Czettler Jenő és az összes Zalamegyei képviselők.

(Forrás: Egri Népújság, 1920. február 19 / 40. szám)

Zimony egyesül Belgráddal.

Belgrád. Zimony városa határozatot hozott a Belgráddal való egyesülés tárgyában. A két város egyesítésére vonatkozó tárgyalások Belgrádban már folyamatban vannak.

(Esztergom és Vidéke, 1920. február 19 / 40. szám)

Az angol kormány megcáfolta a magyarországi terrorról való híresztelést.

Genf. febr. 18. Greenwood az angol parlamentben a kormány nevében válaszolt a magyarországi fehér terrorról beterjesztett interpellációjára és kijelentette, hogy a budapesti angol megbízott szavahihető jelentések alapján megállapította, hogy a bolsevikek ellen kifogástalan és teljesen törvényes nyilvános bírósági eljárás folyik, amelynek során a védelemnek és fellebbezésnek minden szabadságot megadnak. A vádlottakat a bíróságok gyilkosság bűntettében találták bűnösöknek és a magyar kormány csakis végérvényes bírói ítéleteket hajtott végre.

Szűnőben a spanyoljárvány.

A spanyoljárvány a városban szűnőben van. Valószínű, hogy a szombat délután megtartandó járványbizottsági ülés kimondja a feloszlását és a járvány tartalmára életbeléptetett korlátozó intézkedéseket megszüntetik. Szombat óta 27 megbetegedést és összesen három halálozást jelentettek. A legutolsó hal ott, akit ma jelentettek a járványkórházból, Schimicska Anna 29 éves mezei munkásnő volt. Örvendetes hírként közölte dr Wolf Ferenc főorvos, hogy a tanyákról sem jelentetek újabb megbetegedéseket.

(Forrás: Délmagyarország, 1920. február 19, 9. évfolyam / 40. szám)

Related posts