Délvidék Kiemelt 

Új plébános és káplán érkezett Temerinbe

Kétszeres ünnep volt ma Temerinben: a Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, valamint  ezen a napon kapott Temerin új plébánost ft. dr. Szöllősi Tibor atya, illetve káplánt ft. Sáfrány Dávid atya személyében.

Szöllősi Tibor atya 1984-ben született Újvidéken, mindkét ágon temerini gyökerű családban. Az általános iskolát az újvidéki Petőfi Sándor iskolában végezte, a középiskolát pedig a Mihajlo Pupin Villamossági Szakközép-iskolában elektrotechnikai szakon.

Teológiai tanulmányait Budapesten végezte, a Pázmány Péter Katolikus  Egyetem  Hittudományi  Karán. 2010.június 26-án szentelték pappá Szabadkán, és  a  székesegyház káplánja lett. Két év után Pénzes János püspök atya Rómába küldte a doktorátus  megszerzésére. Négy évet töltött Rómában a Germanicum et Hungaricum pápai kollégium növendékeként, és a pápai Gergely Egyetemen szerezte meg a doktori  címet.  Hazaérkezése után Temerinre kapott kápláni kinevezést, emellett plébániai kormányzója lett Tiszakálmánfalvának, Kátynak és Kabolnak.

Sáfrány Dávid atya Kispiacon született 1987-ben, egy háromgyermekes családban. 2010-ben beiratkozott a szabadkai Teológiai-Kateketikai Intézetbe hitoktatói szakra. 2013-ban papnövendéknek jelentkezett, és megkezdte tanulmányait az esztergomi szemináriumban. Diakónusszentelése  után  Pénzes János püspök atya Topolyára küldte plébániai gyakorlatra. 2019. Június 29-én szentelték pappá,  a papszentelést követően  Tiszakálmánfalvára  kapott kápláni kinevezést,  azóta gyakran besegített a temerini plébánián a lelkipásztori munkában.

Életükre és munkájukra Isten áldását kívánjuk!

Meghalt Szungyi László atya, Temerin plébánosa | Délhír Portál

Ft. Msgr. Szungyi László atya, temerini plébános ma 17 óra 30 perckor az újvidéki kórházban életének 70., papi szolgálatának 44. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Szungyi László atya 1950. március 26-án született Verbászon. Teológiai tanulmányait 1968. és 1976. között végezte Zágrábban és Rómában. 1976. július 4-én szentelték pappá Verbászon.

 

Hasonló bejegyzések