Délvidék Kiemelt 

Az MM arra kéri a délvidéki magyarokat, hogy bojkottálják a november 25-ei “ünnepnapot”

NOVEMBER 25. – VAJDASÁG NAPJA NEM A MI ÜNNEPÜNK!

Felszólítunk mindenkit, pártállástól függetlenül, hogy Vajdaság Napját ne tekintse ünnepnek és ne vegyen részt a megünneplésére szervezett eseményeken!

1918. november 25-én Újvidéken a főleg szerbekből és más szláv nemzetiségekből álló nagygyűlés úgy határozott, hogy az I. világháborúból vesztesként kikerülő Magyar Királyságtól elszakítják és a Szerb Királysághoz csatolják a hozzá addig soha nem tartozó Bácskát, Bánságot és Baranyát. A gyűlésen részt vevő 757 küldöttből csupán egy volt magyar nemzetiségű. Így az addig a lakosság csupán egyharmadát kitevő szlávok a többségi magyar és német lakosság megkérdezése nélkül döntöttek további sorsukról. Ezt az állapotot szentesítette később a trianoni békeszerződés. A II. világháború borzalmai és az újabb elvesztett háború aztán végérvényesen bebetonozta ezt az állapotot.

Tudjuk, a történelmet a győztesek írják. Ha nehezen is, de a délvidéki magyarság száz esztendeje küszködik kisebbségi sorban saját szülőföldjén. Fogyatkozva, de megmaradtunk. Őrizzük nyelvünket, kultúránkat, ezeréves örökségünket. 

Legfőbb kapaszkodónk, hogy Vajdaságban mi ITTHON VAGYUNK!

Békében igyekszünk együtt élni a szomszédos népekkel, inkább elszenvedői, mint kezdeményezői vagyunk a nemzeti türelmetlenségnek. Tehetetlenül néztük a magyar nyelvű helységnévtáblák lefestését, a falakra firkált gyűlöletkeltő írásokat vagy ahogyan fiataljaink ki voltak téve akár fizikai atrocitásoknak is, mert magyarul beszéltek az utcákon. A hatóságok az esetek elenyésző részében oldották meg ezeket az ügyeket. De mi mindig tudtuk, hogy erkölcsileg ezen dolgok felett állunk.

2018. június 19-én, a magyar-szerb kapcsolatok állítólagos csúcsán azonban jött az újabb pofon, a tartományi képviselőház a Haladó Párt és a VMSZ hat képviselőjének támogatásával megszavazta a november 25-ei nagygyűlés napját Vajdaság Napjává.

A Magyar Mozgalom mélységesen sajnálja és elítéli a döntést, amivel szerintünk újabb sebet ejtettek a délvidéki magyarság önbecsülésén, ráadásul a Vajdasági Magyar Szövetség támogatása révén, magyar emberek szavazataival legitimizálta ezt.

A Magyar Mozgalom elnöksége

Hasonló bejegyzések