Kiemelt Szerbia 

Szerbiába való belépés szabályai december 20-tól

December 20-tól  Szerbia szigorít az országba való belépésen. A szerb állampolgárok tíznapos karantén vállalása mellett vagy 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel, a külföldiek pedig csak az utóbbi birtokában léphetnek be Szerbiába.

A kölcsönösség (reciprocitás) feltétele mellett, a 48 óránál nem régebbi PCR-teszt kötelezettsége alól mentesülnek:

a határmenti térségekből érkező szomszédos országok állampolgárai, akik mezőgazdasági munkát végeznek és/vagy mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén. (Akik mezőgazdasági munka elvégzése során a megművelt földterületen dolgozva átlépik az államhatárt, kötelesek a földtulajdonos igazolásával vagy a mezőgazdasági földterület tulajdonosának nyilatkozatával rendelkezni);

a határmenti térségben lakó és a Szerb Köztársaság területén alkalmazott szomszédos országok állampolgárai, akiknek a Szerb Köztársaságban levő munkáltatója foglakoztatásukat igazoló dokumentumot állított ki.  (Tehát Szerbia Magyarországgal szemben is a kölcsönösség elvét fogja alkalmazni. Mint tudjuk, a Magyarország területén alkalmazott határmenti szerb állampolgárok Magyarország területére immár több hónapja legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre léphetnek be korlátozásmentesen. Az ingázóknak a határ átlépéséhez érvényes úti okmányokkal kell rendelkezniük, emellett be kell mutatniuk a szerbiai (határmenti) lakcímet igazoló dokumentumot és a magyarországi munkáltatói igazolást, földtulajdon esetén a tulajdoni lapot vagy a bérleti szerződést, illetve fordított esetben a magyarországi (határmenti) lakcímet igazoló dokumentumot és a szerbiai munkáltatói igazolást –  A szerk. megj.).

Továbbá a  48 óránál nem régebbi PCR-teszt kötelezettsége alól mentesülnek:

– A Szerb Köztársaságon  keresztül – max. 12 óra- tranzitálók;

– Azoknak a repülőgépeknek a személyzete, amelyek végső rendeltetési helye a Szerb Köztársaság;

– Azoknak a repülőgépeknek a személyzete és utasai, akik tranzitálnak a Szerb Köztársaság nemzetközi repülőterein;

– Azok  a személyek, akik a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek Szerb Köztársaságba akkreditált alkalmazottai, valamint családtagjaik, továbbá akik különleges személyi igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet a Külügyminisztérium illetve a Kormány Főtitkársága állított ki;

– A 12 év alatti kiskorúak, ha a szülő, gyám vagy más gyermeket kísérő személy negatív  PCR-teszttel rendelkezik;

– Azok  a külföldi állampolgárok, akik ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaságban;

– Külföldi katonai, rendőrségi és egyéb biztonsági szolgálatok tagjai, akik a Szerb Köztársaság területén utaznak át, vagy előzetes értesítéssel a Szerb Köztársaságba érkeznek hivatalos feladatok elvégzése céljából;

– Azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi személy-, illetve áruszállítást végeznek a Szerb Köztársaság viszonylatában vagy azon keresztül:

a) Tehergépjárművek vezetői a nemzetközi közúti forgalom során. A tranzitálás a Szerb Köztársaság területén a belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb;

b) Azon teherszállító hajók személyzete, amelyek a szerbiai kikötők egyikébe szállítanak árut, illetve a Szerb Köztársaság területén, nemzetközi folyami útvonalon a folyás irányával szemben történő tranzit hajózás esetén a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 90 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás, önjáró uszályok esetében pedig 60 óránál nem hosszabb időre. Folyásirányban a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 72 óránál nem hosszabb időre, az önjáró uszályok esetében pedig 54 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás;

c) Buszjárművek személyzete;

d) Vasúti járművek személyzete;

e) Diplomáciai úton bejelentett humanitárius szállításban résztvevő személyek;

(Forrás: mfa.gov.rs)

Hasonló bejegyzések