Anyaország Kiemelt 

I. Az I. világháborúban Magyarország vesztette a legtöbb területet és a legtöbb népességet

A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából az alábbiakban részleteket közlünk Légrády Ottó Igazságot Magyarországnak című könyvéből:

A világháborút követő békekötésekben egyetlenegy országgal sem bántak el olyan kegyetlenül, mint Magyarországgal.

Nem akarjuk kétségbe vonni, a békeszerződések súlyos áldozatokat követeltek azoktól az államoktól is, amelyek Magyarországgal együtt vesztették el a világháborút. Ne felejtsük el azonban, minden államnak legnagyobb kincse, életének, jövőjének biztosítéka két dolog: a terület és a népesség. Területben és népességben pedig Magyarország annyit vesztett, hogy ehhez a többi legyőzött állam veszteségét nem is lehet hasonlítani. Az összehasonlításból ki kell kapcsolnunk Ausztriát, amelyet ebben a tekintetben nem lehet Magyarországgal egy kalap alá vonni. Ausztria sohasem volt egységes birodalom, hanem külön nemzeti életet élő, háborúval meghódított tartományok mozaikja. Hogy Ausztria a világháború pörölyütései alatt széttöredezet és alkotóelemeire bomlott, azon senki sem csodálkozhat. Valószínű, hogy ez a folyamat előbb-utóbb világháború nélkül is bekövetkezett volna. Magyarország azonban már a háborút megelőző időben, az Osztrák-Magyar Monarchia keretén belül is, egységes történelmi fejlődéssel kialakult egységes ország volt, éppen olyan, mint Németország vagy Bulgária. Azt a veszteséget pedig, amelyet mi területben és népességben elszenvedtünk, nem is lehet egy napon említeni Németország vagy Bulgária veszteségével.

     Amit most mondottunk, azt néhány számadattal bizonyítani kívánjuk. Néha a száraz számok is megdöbbentő, tragikus dolgokat beszélnek. Németország elvesztette régi területének 13 százalékát, Bulgária területi vesztesége 8 százalék. Magyarországtól ellenben elvették régi, ezer év óta birtokolt területének 72 százalékát. Régi birtokállományának pontosan a háromnegyedét.

     Most lássuk a népességre vonatkozó adatokat. Bulgária az első balkáni háború óta úgy területben, mint lakosságban megnövekedett. Németország már nem csak területben, hanem lakosságban is érzékeny veszteséget szenvedett. Le kellett mondania a világháború előtti lakosságának 10 százalékáról. Fájdalmas dolog kétségtelenül. De mi ez Magyarország veszteségéhez képest! Nagy-Magyarország háború előtti 21 millió lakosából elszakítottak 13.400.000 embert, az eredeti népességnek 64 százalékát, vagyis kereken kétharmadát.

(Forrás: Légrády Ottó: Igazságot Magyarországnak!.  Pesti Hírlap, Budapest, 1930. 7. old.)

Hasonló bejegyzések