Anyaország Kiemelt 

Bács-Bodrog megye újjászervezése

100 éve írták a lapok:

A nemzetgyűlés pünkösdi szünete.

Az Est jelenti: A Ház szerdán pünkösdi szünetre oszlik és a szünet szerdáig tart. Szünet után megkezdik az árdrágítókról és a mezőgazdasági érdekképviseletekről szóló javaslatok, tárgyalását. A szerdai, vagyis szünet előtti utolsó ülésen, mint illetékes forrásból értesülünk, Simonyi-Semadam Sándor deklarációt fog tenni a béke aláírásának kérdéséről.

A török kormány nem írja alá a békét.

Rotterdam, május 19. Párisban levő török békeküldöttség megkapta a porta válaszát a békefeltételekre. A válaszjegyzék hangsúlyozza, hogy nem akadhat olyan kormány, amely ezt a békeszerződést aláírja.

Hírek Újszeged elvesztéséről.

Napok óta olyan hírek vannak forgalomban Szegeden, hogy a szerbek a Tisza-Maros-vonalát végleges határnak tekintik s Újszegedet nem hajlandók kiüríteni. Ezt állítólag ki is hirdették az újszegedi lakosságnak. Azt is híresztelik a városban, hogy az újszegedi területek kárpótlásaként a szerbek a horgosi oldalon hajlandók nagyobb területet átengedni. Mi e hírek valódiságában nem hiszünk.

 (Forrás: Délmagyarország, 1920. május 20, 9. évfolyam / 114. szám)

Bács-Bodrog megye újjászervezése.

Bács-megye tisztviselői, akik hívek maradtak a magyar állameszméhez, s akiket emiatt Zomborból a szerb kényuralom elüldözött, azzal a kéréssel fordult a magyar kormányhoz, hogy Bács megye közigazgatását szervezze újra, s ideiglenes székhelyül Baját jelölje ki.

A pápa újabb adománya a magyar gyermekeknek.

XV. Benedek pápa Gasparrí bíboros- államtitkár útján az irántunk való megértő jóindulatának újabb jeléül 500,000 lírát küldött a hercegprímásnak a magyar gyermekek szenvedésének enyhítésére. A pápa ezzel az összeggel immár összesen 1 millió lírát küldött erre a nemes célra.

(Forrás: Egri Népújság – napilap, 1920. május 20, 27 évf. / 115. szám)

Hasonló bejegyzések